Ontdek de wereld van de archeoloog

Lespakket groep 5 t/m 8 PO

De leerlingen krijgen een introductie op het begrip archeologie. Ze krijgen een beeld over hoe je via archeologie iets te weten kunt komen over geschiedenis. Dit gebeurt door middel van een introductie in de klas, workshops in de Vondst, en tot slot een reflecterende creatieve opdracht op school. Aan de hand van deze opdrachten wordt archeologie voor leerlingen op een leuke manier behandeld en gaan de leerlingen spelenderwijs aan de slag met archeologie.

Wanneer de leerlingen op bezoek komen in de Vondst worden verschillende werkvormen gebruikt die aansluiten bij de vaardigheden en de competenties van de leerlingen. De leerlingen maken kennis met verschillende tijdsperioden, verschillende materiaalsoorten en zijn actief bezig met archeologische vondsten.

Dit lespakket kan gebruikt worden als een inleiding, verdieping of verbreding op de lessen geschiedenis. Daarnaast kan dit lespakket plaatsvinden als een project op school. Bijvoorbeeld een project rond beroepskeuze (archeoloog.)

Hoe ziet een bezoek aan De Vondst er uit?

  • Introductie en ontvangst door de archeodocent
  • Workshops
  • Afsluiting door de archeodocent

Workshop blocberging (opgraven)
Onder begeleiding werken leerlingen aan een opgraving en leren hierbij wat een archeoloog allemaal doet.

Workshop munten schoonmaken (conserveren&restaureren)
Onder begeleiding gaan de leerlingen aan de slag met het onderzoeken van vondsten. Hierbij verrichten ze niet alleen restauratie- en conservatiewerkzaamheden, maar leren ze ook hoe een archeoloog onderzoek verricht.

Workshop determineren
Aan de hand van een vragenlijst gaan leerlingen aan de slag met determineren van verschillende vondsten

Workshop scherven puzzelen
Een archeologische vondst wordt maar zelden in zijn geheel gevonden. Vaak worden verschillende stukken gevonden die bij elkaar horen. Tijdens deze workshop leren leerlingen restaureren door een pot in elkaar te zetten.

Deel dit met vrienden of collega’s