Deel III Proces van archeologie: conservatie & restauratie

Deel drie van onze serie over het proces van archeologie! Alles wat je wilt weten over dit proces komt hier aan bod. Wil je meer weten? Stel dan je vraag aan de specialist!

Na het veldwerk en denkwerk moet het opgegraven materiaal worden geconserveerd. Zo blijft het bewaard voor verder onderzoek. De archeoloog zorgt dat de vondsten zorgvuldig worden verzameld. Leer en hout moet nat blijven, potten zo heel mogelijk. Alle botten van een skelet krijgen een label zodat ze niet door elkaar komen. Een restaurator zorgt vervolgens dat de staat waarin de vondst verkeert stabiel blijft. Dat kan bijvoorbeeld door het goed te verpakken, of door het object in een geconditioneerd depot te plaatsen. Maar ook het oppervlakkig reinigen van een object is conservering, of het lijmen van een gebroken vaas, zodat de scherven bij elkaar blijven.

Als de ingreep uitgebreider is, bijvoorbeeld het aanvullen van ontbrekende delen van de gelijmde vaas, heb je het over restauratie. Als je als restaurator bij een opgraving werkt, restaureer je objecten die net zijn opgegraven. Bij elkaar horende scherven worden gerestaureerd tot een compleet object. Bij objecten uit de collectie van een museum gaat het anders. Die zijn vaak al gerestaureerd in het verleden, of recent. Die restauratiematerialen zijn soms verkleurd, oude lijmverbindingen zijn niet meer zo stevig of de restauratiemethoden zijn verouderd. Dit zijn vaak redenen om een object opnieuw te restaureren.

Opgegraven materiaal bestaat voor een groot deel uit kleine onderdelen van oude voorwerpen. Al het materiaal wordt in het veld verzameld door de archeologen. Zij verzamelen dat waarvan ze weten of denken dat het bij één object hoort. Dat is soms best lastig! De restaurator kijkt onder andere naar de dikte van het onderdeel, de kromming, de vorm van breukvlakken, eventuele verkleuringen of decoratie op het oppervlak. Zo kun je uitzoeken wat bij elkaar hoort. Precies zoals een puzzel. Het enige verschil is dat je er geen voorbeeldplaatje bij hebt.

In De Vondst kun je dit proces van conservatie en restauratie live zien in het atelier van Restaura.
Weet jij wat er gebeurt ná de restauratie? Kijk dan naar deel vier uit de serie van het archeologisch proces.

Deel dit met vrienden of collega’s