Archeologisch Depot

Het provinciaal depot voor archeologische vondsten in Limburg.

Met de inwerkingtreding van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in 2007, is het in standhouden van een archeologisch depot een wettelijke taak van de provincie.

De vondsten en de documentatie van de meeste officiële archeologische opgravingen in Limburg worden geregistreerd, beheerd en toegankelijk gemaakt in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Het door het depot beheerde vondstmateriaal en het archeologisch archief kan door wetenschappers en andere geïnteresseerden op afspraak worden geraadpleegd.

Een deel van het materiaal is doorgaans in bruikleen aan musea, heemkundeverenigingen en gemeenten voor tentoonstellingen. Daarnaast sluit het depot bruiklenen af met archeologische onderzoeksinstellingen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Meldingsplicht PvE en correspondentie

e-mail: depot@prvlimburg.nl
telefoon: 06-52720731

Deponering van archeologisch onderzoek

Digitale documentatie dient per 2022 te worden ingediend via het landelijke loket archeodepot.nl

Download aanlevervoorwaarden

 

Aanvraag archeologische bruikleen

  • Een bruikleenverzoek dient ten minste 4 weken voor de gewenste datum van het ontvangen van de objecten te worden ingediend. In het geval van grote of complexe bruikleenvragen is deze termijn ten minste 3 maanden.
  • Een bruikleen kan worden afgesloten voor maximaal 4 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging.
  • De database met te lenen objecten is te raadplegen via provincielimburg.adlibsoft.com
  • Vul onderstaand formulier in en klik op verstuur.
  • Bij vragen kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-52720731
  • Het adres voor correspondentie, het ophalen en retourneren van objecten is: De Vondst t.a.v. Provinciaal Archeologisch Depot, Raadhuisplein 20, 6411 HK te Heerlen

 

Aanvraagformulier

Kijk op: provincielimburg.adlibsoft.com voor meer informatie.

Deel dit met vrienden of collega’s