Disclaimer De Vondst

Alle (redactionele) informatie op deze website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op zijn professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.