In memoriam Peter de Bie

Met verdriet en ongeloof hebben wij kennis genomen van het overlijden van Peter de Bie.

Peter was vanaf het eerste uur in 2018 vrijwilliger bij De Vondst en heeft de afgelopen vier jaar met veel passie en plezier meegewerkt aan de Archeohotspot. Bijna elke woensdag was Peter een vast gezicht een de Archeohotspot. Ook vond Peter het mooi om zijn kennis over te dragen op de jongere generatie en heeft hij zich zowel binnen als buiten De Vondst tomeloos ingezet om het verhaal van De Vondst uit te dragen. We hebben Peter leren kennen als iemand die nergens zijn hand voor omdraaide, oog had voor de ander en altijd op zoek was naar hoe we het samen beter konden doen. Zijn kennis en ervaring op diverse terreinen kwam altijd goed van pas.

Peter, bedankt voor al je inzet en het delen van je kennis in De Vondst. We zullen je gulle lach en het drinken van een kopje koffie samen ontzettend missen. We wensen Sietske, de kinderen en al zijn dierbaren veel sterkte met dit verlies.

Namens alle vrijwilligers en medewerkers van De Vondst.